Α' Γυμνασίου


Τα καθαρά Μαθηματικά είναι το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Σε καθηλώνει πιο πολύ απο το σκάκι, έχει μεγαλύτερο ρίσκο απο το πόκερ και διαρκεί περισσότερο απο την Μονόπολη. Και είναι δωρεάν, μπορείς να το παίξεις παντού - ο Αρχιμήδης το έπαιζε στην μπανιέρα του. Richard J. Trudeau
Επανάληψη Δημοτικού
Επισκεφτόμαστε γνώσεις που μάθαμε στο δημοτικό όπως Αριθμούς και πράξεις τους, Κλασματικούς Αριθμούς και Μέτρηση Τριγώνων και Τετραπλεύρων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
3
Λύσεις Ασκήσεων
35
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Σύνολα
Μαθαίνουμε να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές έννοιες των συνόλων, όπως το υποσύνολο, την ισότητα των συνόλων και να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές πράξεις όπως της τομής και της ένωσης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
9
Λύσεις Ασκήσεων
29
Επιπλέον Ασκήσεις
50
Αριθμοί
Συναντούμε τους αριθμούς σε δυνάμεις, αλγεβρικές παραστάσεις και εξισώσεις. Επίσης βλέπουμε τους αριθμούς σε διαφορετικά συστήματα αρίθμησης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
28
Λύσεις Ασκήσεων
81
Επιπλέον Ασκήσεις
175
Διαιρετότητα
Γνωρίζουμε την Ευκλείδεια Διαίρεση, τα κριτήρια Διαιρετότητας, και τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
17
Λύσεις Ασκήσεων
72
Επιπλέον Ασκήσεις
105
Ακέραιοι - Ρητοί Αριθμοί
Συναντούμε την έννοια των θετικών και αρνητικών αριθμών και όλες τις πράξεις μεταξύ τους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
27
Λύσεις Ασκήσεων
133
Επιπλέον Ασκήσεις
260
Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες
Κάνουμε μια εισαγωγή στη γεωμετρία επιπέδου διερευνούμε ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, γωνιές και γνωρίζουμε τον κύκλο και τα στοιχεία του.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
16
Λύσεις Ασκήσεων
41
Επιπλέον Ασκήσεις
180
Συναρτήσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε την έννοια της αντιστοιχίας, πως δημιουργούνται τα διατεταγμένα ζεύγη και πως εμφανίζονται αυτά πάνω σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
39
Επιπλέον Ασκήσεις
90
Γεωμετρία ΙΙ
Η δεύτερη μας συνάντηση με την Γεωμετρία σε αυτό το κεφάλαιο είναι με τις γωνιές που σχηματίζουν παράλληλες ευθείες όταν τέμνονται από μια άλλη και με τα τρίγωνα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
48
Επιπλέον Ασκήσεις
90
Λόγοι - Αναλογίες
Οι αναλογίες είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας όπως ποσοστά στους τόκος, φόρους, κέρδη και ζημιές.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
41
Επιπλέον Ασκήσεις
70
Στατιστική - Πιθανότητες
Πολλά καθημερινά φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως πειράματα ή τυχερά παιχνίδια. Οι πιθανότητες και η στατιστική έρχονται για να τα αναλύσουν και να τα εξηγήσουν.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
9
Λύσεις Ασκήσεων
45
Επιπλέον Ασκήσεις
90