Β' Γυμνασίου


Τα καθαρά Μαθηματικά είναι, κατα κάποιον τρόπο, η ποίηση των λογικών ιδεών. Albert Einstein
Επανάληψη A' Γυμνασίου
Επισκεπτόμαστε γνώσεις που μάθαμε στην Α’ Γυμνασίου.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
1
Λύσεις Ασκήσεων
26
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Πραγματικοί Αριθμοί
Εμβαθύνουμε στην θεωρία των αριθμών και συναντούμε τα ριζικά και τις ιδιότητες τους αλλά ταυτόχρονα ορίζουμε και τους άρρητους αριθμούς.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
22
Λύσεις Ασκήσεων
93
Επιπλέον Ασκήσεις
85
Αλγεβικές Παραστάσεις
Οι αλγεβρικές παραστάσεις αποτελούν τεράστιο συστατικό της Άλγεβρα γι’ αυτό και θα κάνουμε εισαγωγή στα πιο μικρά κύτταρα των παραστάσεων που είναι η μεταβλητή και το μονώνυμο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
13
Λύσεις Ασκήσεων
64
Επιπλέον Ασκήσεις
70
Γεωμετρία
Η μελέτη της Γεωμετρία στο επίπεδο συνεχίζει με την κατασκευή τετραπλεύρων όπως παραλληλόγραμμα, ορθογώνιο κ.τ.λ. , τα οποία αναλύουμε ως προς τις ιδιότητες τους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
23
Λύσεις Ασκήσεων
100
Επιπλέον Ασκήσεις
275
Εξισώσεις - Ανισώσεις
Από την άλγεβρα δεν μπορεί να απουσιάζει η μελέτη της εξίσωσης με 1 μεταβλητή και της αντίστοιχης ανίσωσης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
53
Επιπλέον Ασκήσεις
75
Συναρτήσεις
Εμβαθύνουμε στην έννοια της συνάρτησης παρουσιάζοντας την με διάφορους τρόπους και κατόπιν μελετούμε την γραμμική συνάρτηση που είναι η γνωστή μας ευθεία.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
61
Επιπλέον Ασκήσεις
115
Ευθέως και Αντιστρόφως Ανάλογα
Διακρίνουμε πότε δύο ποσά είναι ευθέως ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα και εφαρμόζουμε τις σχέσεις τους στην επίλυση προβλημάτων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
5
Λύσεις Ασκήσεων
26
Επιπλέον Ασκήσεις
70
Στατιστική - Πιθανότητες
Επικεντρωνόμαστε στην μέτρηση των στοιχείων που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και αναλύουμε πειράματα τύχης καθορίζοντας τον δειγματικό τους χώρο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
35
Επιπλέον Ασκήσεις
15