Γ' Γυμνασίου


Αν οι Αριθμοί δεν είναι όμορφοι, δεν ξέρω τι είναι όμορφο. Paul Erdos
Επανάληψη από Α' και Β' Γυμνασίου
Επισκεπτόμαστε γνώσεις που μάθαμε στην Α' και Β΄ Γυμνασίου
Συνολικά Βιντεομαθήματα
1
Λύσεις Ασκήσεων
43
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Διανύσματα
Μαθαίνουμε να ορίζουμε το διάνυσμα, να βρίσκουμε σχέσεις μεταξύ διανυσμάτων και να τα προσθέτουμε και να τα αφαιρούμε.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
22
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Αξιοσημείωτες Ταυτότητες
Οι αλγεβρικές παραστάσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Άλγεβρας γι’ αυτό και βλέπουμε πως κάνουμε πράξεις μεταξύ μονωνύμων και πολυωνύμων και γνωρίζουμε τις ταυτότητες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
17
Λύσεις Ασκήσεων
74
Επιπλέον Ασκήσεις
75
Παραγοντοποίηση - Ρητές Αλγεβρικές
Μετατρέπουμε αλγεβρικές παραστάσεις σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, με διάφορες τεχνικές και έτσι λύνουμε εξισώσεις δευτέρου και ανωτέρου βαθμού.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
19
Λύσεις Ασκήσεων
146
Επιπλέον Ασκήσεις
95
Γεωμετρία
Μελετούμε την ισότητα τριγώνων, ορθογώνιων και μη.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
3
Λύσεις Ασκήσεων
75
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Τριγωνομετρία
Κάνουμε χρήση του ορθογωνίου τριγώνου για να ορίσουμε και να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
5
Λύσεις Ασκήσεων
46
Επιπλέον Ασκήσεις
25
Ευθεία - Γραμμικά Συστήματα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συναντήσουμε την ευθεία, την εξίσωση της, και τις συνθήκες για να είναι 2 ευθείες παράλληλες ή κάθετες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
83
Επιπλέον Ασκήσεις
145
Στατιστική
Επικεντρωνόμαστε στην μέτρηση των στοιχείων που συλλέγουμε με τα μέτρα θέσης και αναλύουμε πειράματα τύχης καθορίζοντας τον δειγματικό τους χώρο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
19
Επιπλέον Ασκήσεις
20
Στερεομετρία
Κάνουμε εισαγωγή στην γεωμετρία χώρου μελετώντας πλέον σχήματα τα οποία έχουν τρείς διαστάσεις όπως πρίσματα, κύβους, πυραμίδες κ.τ.λ.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
92
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Παραβολή
Η παραβολή 2ου βαθμού είναι η πιο απλή μορφή 2ου συνάρτησης που θα μελετούμε γραφικά και βάση αυτής κατασκευάζουμε άλλες 2ου βαθμού γραφικές παραστάσεις.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
22
Λύσεις Ασκήσεων
41
Επιπλέον Ασκήσεις
125
Γεωμετρία ΙΙ - Παραλληλόγραμμα
Συναντούμε ξανά τα παραλληλόγραμμα εμβαθύνοντας στο πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο και μαθαίνουμε και αρκετά θεωρήματα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
57
Επιπλέον Ασκήσεις
130