Α' Λυκείου


Στα Μαθηματικά, η τέχνη του να διατυπώνεις σωστά το ερώτημα, βρίσκεται ψηλότερα από το να δίνεις σωστά την απάντηση. George Cantor
Επανάληψη Γυμνασίου
Επισκεπτόμαστε γνώσεις του Γυμνασίου για επανάληψη.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
1
Λύσεις Ασκήσεων
54
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Διανύσματα
Μαθαίνουμε να ορίζουμε το διάνυσμα, να βρίσκουμε σχέσεις μεταξύ διανυσμάτων και να τα προσθέτουμε και να τα αφαιρούμε
Συνολικά Βιντεομαθήματα
6
Λύσεις Ασκήσεων
29
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύνουμε στα ριζικά και τις ιδιότητες τους ορίζοντας την νιοστή ρίζα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
52
Επιπλέον Ασκήσεις
50
Κύκλος
Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε τις σχέσεις εγγεγραμμένων και επίκεντρων γωνιών και αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
30
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Γραμμικά Συστήματα
Διερευνούμε τις τρεις πιθανές περιπτώσεις λύσεων ενός γραμμικού συστήματος και τις αποδεικνύουμε γραφικά και αλγεβρικά.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
62
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Τριγωνομετρία
Επεξηγούμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς σε σχέση με τον τριγωνομετρικό κύκλο και μαθαίνουμε κάποιες βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
87
Επιπλέον Ασκήσεις
65
Μελέτη Συνάρτησης Β' Βαθμού - Εξισώσεις Ανισώσεις
Μελετούμε και κατασκευάζουμε γραφικές παραστάσεις διάφορων μορφών Δευτεροβάθμιων συναρτήσεων
Συνολικά Βιντεομαθήματα
25
Λύσεις Ασκήσεων
100
Επιπλέον Ασκήσεις
55
Θεώρημα Θαλή - Ομοιότητα
Μελετούμε το Θεώρημα του Θαλή και το συνδέουμε με την ομοιότητα σχημάτων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
46
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Στατιστική
Μελετούμε, υπολογίζουμε και ερμηνεύουμε μέτρα θέσης και διασποράς.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
21
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Στερεομετρία
Κάνουμε εισαγωγή στην γεωμετρία χώρου μελετώντας πλέον σχήματα τα οποία έχουν τρείς διαστάσεις όπως πρίσματα, κύβους, πυραμίδες κ.τ.λ.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
49
Επιπλέον Ασκήσεις
0
Αναλυτική Γεωμετρία
Βρίσκουμε την κλίση της ευθείας και υπολογίζουμε την απόσταση και το μέσο δύο σημείων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
6
Λύσεις Ασκήσεων
21
Επιπλέον Ασκήσεις
35
Εξισώσεις - Ανισώσεις Β' και Ανωτέρου Βαθμού
Μαθαίνουμε να Λύνουμε Εξισώσεις και Ανισώσεις Β' Βαθμού αλλά και ανωτέρου βαθμού.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
13
Λύσεις Ασκήσεων
26
Επιπλέον Ασκήσεις
65
Εξισώσεις - Ανισώσεις Α' Βαθμού
Διερευνούμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις λύσεων σε μια Α’ βαθμού εξίσωση και επιλύουμε γραφικά την εξίσωση αλλά και την αντίστοιχη ανίσωση.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
27
Επιπλέον Ασκήσεις
65