Β' Λυκειου Κοινού Κορμού


Ένα σωστά προσδιορισμένο πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50%.
Απο την Υλη της Α' Λυκείου
Υπενθυμίζουμε γνώσεις που μάθαμε στην Α’ Λυκείου.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
38
Επιπλέον Ασκήσεις
80
Προόδοι
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις Αριθμητικές και Γεωμετρικές Προόδους υπολογίζοντας διάφορα στοιχεία τους που τις χαρακτηρίζουν.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
12
Λύσεις Ασκήσεων
102
Επιπλέον Ασκήσεις
60
Λογαριθμικές και Εκθετικές Εξισώσεις
Γνωρίζουμε την λογαριθμική συνάρτηση και την σχέση της με την εκθετική και μαθαίνουμε να επιλύουμε Λογαριθμικές και Εκθετικές εξισώσεις με διάφορες τεχνικές.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
12
Λύσεις Ασκήσεων
49
Επιπλέον Ασκήσεις
75
Προβλήματα Καταναλωτή
Τα προβλήματα καταναλωτή αφορούν προβλήματα της καθημερινότητας όπως αναλογίες, ποσοστά, φόρους και τόκους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
57
Επιπλέον Ασκήσεις
40
Τριγωνομετρία
Ασχολούμαστε με σχέσεις πλευρών και γωνιών τριγώνου, και επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων που λύνονται με διάφορες τεχνικές.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
16
Λύσεις Ασκήσεων
69
Επιπλέον Ασκήσεις
95
Γεωμετρία
Μαθαίνουμε να μετρούμε διάφορα επίπεδα σχήματα, μελετούμε όμοια σχημάτα και βρίσκουμε τον λόγο τους. Επίσης μετρούμε τον κύκλο και διάφορα μέρη του.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
21
Λύσεις Ασκήσεων
133
Επιπλέον Ασκήσεις
140