Γ' Λυκείου Κατεύθυνση


Δεν έχουμε ιδέα πόση ποίηση υπάρχει στον υπολογισμό ενός πίνακα λογαρίθμων. Gauss
Συναρτήσεις
Επισκεπτόμαστε το πολυσυζητημένο θέμα των συναρτήσεων βλέποντας συναρτήσεις που προκύπτουν με διάφορους τρόπους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
4
Λύσεις Ασκήσεων
9
Επιπλέον Ασκήσεις
20
Παράγωγος Συνάρτησης
Υπενθυμίζουμε τον ορισμό της παραγώγου και τους βασικούς τύπους και κανόνες παραγώγισης όπως και διάφορους τομείς που μπορούμε εφαρμόσουμε την παράγωγο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
9
Λύσεις Ασκήσεων
33
Επιπλέον Ασκήσεις
135
Γραφικές Παράστάσεις
Συγκεντρώνουμε όσες περισσότερες πληροφορίες για μια συνάρτηση για να μας διευκολύνουν στην κατασκευή της γραφικής της παράστασης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
21
Λύσεις Ασκήσεων
86
Επιπλέον Ασκήσεις
140
Αντίστροφες Τριγωνομετρικές
Η έννοια της αντίστροφής συνάρτησης ορίζεται και για τις τριγωνομετρικές.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
3
Λύσεις Ασκήσεων
12
Επιπλέον Ασκήσεις
25
Αόριστο Ολοκλήρωμα
Εισάγουμε την έννοια του ολοκληρώματος σαν την αντίστροφη της παραγώγου.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
15
Λύσεις Ασκήσεων
111
Επιπλέον Ασκήσεις
40
Ορισμένο Ολοκλήρωμα
Εμβαθύνουμε περαιτέρω στον ολοκληρωτικό λογισμό μελετώντας το ορισμένο ολοκλήρωμα που βασίζεται πάνω στο αόριστο.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
67
Επιπλέον Ασκήσεις
60
Συνδυαστική
Οι έννοιες των μεταθέσεων, των διατάξεων και των συνδυασμών θα πρέπει μέχρι τώρα να σας είναι γνωστές. Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύνουμε στο θέμα επιλύωντας πιο δύσκολα προβλήματα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
40
Επιπλέον Ασκήσεις
50
Θεωρία Πιθανοτήτων
Εφαρμόζουμε γνώσεις που έχουμε μάθει στο να μελετούμε πειράματα τύχης και εμβαθύνουμε σε ιδιότητες πιθανοτήτων.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
10
Λύσεις Ασκήσεων
47
Επιπλέον Ασκήσεις
95
Πίνακες
Οι πίνακες είναι ο τρόπος αποθύκευσεις και παρουσίασης πλήθος στοιχείων σε διάταξη με γραμμές και στήλες.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
24
Επιπλέον Ασκήσεις
30
Γεωμετρικοί Τόποι
Χρησιμοποιούμε την αναλυτική γεωμετρία στο επίπεδο για να περιγράψουμε ένα σύνολο σημείων που χαρακτηρίζεται απο μια ιδιότητα όπως για παράδειγμα τα σημεία που ισαπέχουν ίση απόσταση απο ένα σημείο (κύκλος)
Συνολικά Βιντεομαθήματα
2
Λύσεις Ασκήσεων
15
Επιπλέον Ασκήσεις
15
Κωνικές Τομές
Μελετούμε όλες τις κωνικές τομές περιγράφοντας τους σαν Γεωμετρικούς Τόπους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
24
Λύσεις Ασκήσεων
225
Επιπλέον Ασκήσεις
75