Γ' Λυκείου Κοινού Κορμού


Ο θεός μπορεί να παίζει ζάρια με το σύμπαν, αλλά κάτι περίεργο συμβαίνει με τους πρώτους Αριθμούς. Paul Erdos
Στατιστική
Μαθαίνουμε πως συλλέγουμε στοιχεία, πως τα ταξινομούμε και τα παρουσιάζουμε για να μπορούμε να εξάξουμε συμπεράσματα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
11
Λύσεις Ασκήσεων
40
Επιπλέον Ασκήσεις
45
Συνδιαστική
Κατανοούμε έννοιες όπως Αρχή της Απαρίθμισης, μεταθέσεις και διατάξεις και την χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων όπου καλούμαστε να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβεί ένα πείραμα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
12
Λύσεις Ασκήσεων
39
Επιπλέον Ασκήσεις
50
Πιθανότητες
Σε αυτό το κεφάλαιο κατανοούμε την μελέτη των πειραμάτων τύχης και πως τα αναλύουμε. Βλέπουμε τις πιθανότητες από 2 σκοπιές, την πλευρά των συνόλων και την πλευρά του ορισμού της πιθανότητας βάση του ορισμού Laplace.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
7
Λύσεις Ασκήσεων
13
Επιπλέον Ασκήσεις
30
Πολύεδρα
Θυμόμαστε προηγούμενες γνώσεις στην γεωμετρία χώρου και μελετούμε καινούρια θεωρήματα. Ακολούθως αναλύουμε στερεά σχήματα όπως πρίσμα και πυραμίδα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
14
Λύσεις Ασκήσεων
56
Επιπλέον Ασκήσεις
30
Στερεά απο Περιστροφή
Συνεχίζουμε με την μελέτη στερεών αλλά αυτή η φορά αυτών που δημιουργούνται από περιστροφή ενός σχήματος γύρω από ένα άξονα συμμετρίας κύλινδρο, κώνο και σφαίρα.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
5
Λύσεις Ασκήσεων
30
Επιπλέον Ασκήσεις
95
Προβλήματα Καταναλωτή
Τα προβλήματα καταναλωτή αφορούν προβλήματα της καθημερινότητας όπως αναλογίες, ποσοστά, φόρους και τόκους.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
8
Λύσεις Ασκήσεων
41
Επιπλέον Ασκήσεις
35
Επανάληψη
Επανάληψη όλης της ύλης.
Συνολικά Βιντεομαθήματα
1
Λύσεις Ασκήσεων
50
Επιπλέον Ασκήσεις
0