Γεωμετρία ΙΙ
Η δεύτερη μας συνάντηση με την Γεωμετρία σε αυτό το κεφάλαιο είναι με τις γωνιές που σχηματίζουν παράλληλες ευθείες όταν τέμνονται από μια άλλη και με τα τρίγωνα.