Σύνολα
Μαθαίνουμε να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές έννοιες των συνόλων, όπως το υποσύνολο, την ισότητα των συνόλων και να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές πράξεις όπως της τομής και της ένωσης.

Σύνολα - Πράξεις και Σχέσεις Συνόλων

Μαθαίνουμε να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές έννοιες των συνόλων, όπως το υποσύνολο, την ισότητα των συνόλων και να ορίζουμε και να εφαρμόζουμε τις βασικές πράξεις όπως της τομής και της ένωσης. Όλα τα πιο πάνω εφαρμόζονται σε προβλήματα.