Ακέραιοι - Ρητοί Αριθμοί
Συναντούμε την έννοια των θετικών και αρνητικών αριθμών και όλες τις πράξεις μεταξύ τους.

Ρητοί - Απόλυτη Τιμή και Σύγκριση

Συγκρίνουμε και να αναπαριστούμε θετικούς και αρνητικούς αριθμούς στην ευθεία των ρητών αριθμών με την έννοια της απόλυτης τιμής.

Εξισώσεις

Επιλύουμε εξισώσεις πρώτου βαθμού και προβλήματα με ακέραιους ρητούς αριθμούς χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές.