Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες
Κάνουμε μια εισαγωγή στη γεωμετρία επιπέδου διερευνούμε ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, γωνιές και γνωρίζουμε τον κύκλο και τα στοιχεία του.

Γεωμετρία στο Επίπεδο

Κατασκευάζουμε γεωμετρικά σχήματα και διερευνούμε σχέσεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων. Μελετούμε την απόσταση δύο σημείων, βρίσκουμε το μέσο ευθύγραμμου τμήματος και κατασκευάζουμε κάθετες και παράλληλες ευθείες.

Κύκλος και Αποστάσεις Ευθειών

Ορίζουμε και κατασκευάζουμε τον κύκλο, μελετούμε τα στοιχεία του και διερευνούμε τις σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου.