Στατιστική - Πιθανότητες
Πολλά καθημερινά φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως πειράματα ή τυχερά παιχνίδια. Οι πιθανότητες και η στατιστική έρχονται για να τα αναλύσουν και να τα εξηγήσουν.

Στατιστική - Μεταβλητές και Μεθόδοι Παρουσίασης

Μελετούμε τα διάφορα είδη μεταβλητών, ερμηνεύουμε πληροφορίες από γραφικές παραστάσεις. Κατασκευάζουμε κατάλληλα διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις για την παρουσίαση δεδομένων.

Πείραμα Τύχης - Υπολογισμός Πιθανότητας

Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και να περιγράφουμε ένα πείραμα τύχης με τα δυνατά αποτελέσματά του και να υπολογίζουμε την πιθανότητα ενός ενδεχομένου.