Αλγεβικές Παραστάσεις
Οι αλγεβρικές παραστάσεις αποτελούν τεράστιο συστατικό της Άλγεβρα γι’ αυτό και θα κάνουμε εισαγωγή στα πιο μικρά κύτταρα των παραστάσεων που είναι η μεταβλητή και το μονώνυμο.