Πραγματικοί Αριθμοί
Εμβαθύνουμε στην θεωρία των αριθμών και συναντούμε τα ριζικά και τις ιδιότητες τους αλλά ταυτόχρονα ορίζουμε και τους άρρητους αριθμούς.

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Διατυπώνουμε και εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα σε προβλήματα εξετάζοντας αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Πραγματικοί Αριθμοί - Άρρητοι

Ορίζουμε τους άρρητους αριθμούς και κατανοούμε την διαφορά τους από τους ρητούς.