Συναρτήσεις
Εμβαθύνουμε στην έννοια της συνάρτησης παρουσιάζοντας την με διάφορους τρόπους και κατόπιν μελετούμε την γραμμική συνάρτηση που είναι η γνωστή μας ευθεία.

Αντιστοιχία -Συνάρτηση

Διακρίνουμε πότε μια αντιστοιχία είναι συνάρτηση και την αναπαριστούμε με διαφορετικούς τρόπους (πίνακα τιμών, γραφική παράσταση, βελοειδές διάγραμμα κ.λπ.).

Γραμμική Συνάρτηση - Ευθεία

Αναγνωρίζουμε πότε μια γραφική παράσταση αναπαριστά γραμμική σχέση και κατανοούμε την έννοια της κλίσης ευθείας εφαρμόζοντας την στην επίλυση προβλημάτων.