Ευθέως και Αντιστρόφως Ανάλογα
Διακρίνουμε πότε δύο ποσά είναι ευθέως ανάλογα και πότε αντιστρόφως ανάλογα και εφαρμόζουμε τις σχέσεις τους στην επίλυση προβλημάτων.