Στατιστική - Πιθανότητες
Επικεντρωνόμαστε στην μέτρηση των στοιχείων που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας μέτρα θέσης και αναλύουμε πειράματα τύχης καθορίζοντας τον δειγματικό τους χώρο.

Μέτρα Θέσης

Περιγράφουμε στατιστικά δεδομένα υπολογίζοντας μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή).

Πιθανότητες - Αρχή της Απαρίθμησης

Αναπαριστούμε τον δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης βρίσκοντας όλα τα δυνατά αποτελέσματα του.