Παραγοντοποίηση - Ρητές Αλγεβρικές
Μετατρέπουμε αλγεβρικές παραστάσεις σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, με διάφορες τεχνικές και έτσι λύνουμε εξισώσεις δευτέρου και ανωτέρου βαθμού.

Παραγοντοποίηση Πολυωνύμων

Μετατρέπουμε αλγεβρικές παραστάσεις σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, με διάφορες τεχνικές και βρίσκουμε τον ΜΚΔ και ΕΚΠ αλγεβρικών παραστάσεων. επιλύοντας εξισώσεις δεύτερου και ανώτερου βαθμού με παραγοντοποίηση.

Παραγοντοποίηση τριωνύμου και Εξίσωση Β' Βαθμού

Μετατρέπουμε το τριώνυμο σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και επιλύουμε εξισώσεις δεύτερου και ανώτερου βαθμού με παραγοντοποίηση.