Γεωμετρία ΙΙ - Παραλληλόγραμμα
Συναντούμε ξανά τα παραλληλόγραμμα εμβαθύνοντας στο πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο και μαθαίνουμε και αρκετά θεωρήματα.

Παραλληλόγραμμα - Κριτήρια και Ιδιότητες

Αποδεικνύουμε τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων, ειδικών παραλληλογράμμων και εφαρμόζουμε τα κριτήρια για το πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο ή ειδικό παραλληλόγραμμο.

Ειδικά Θεωρήματα και Τραπέζια

Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε τα ειδικά θεωρήματα στα τρίγωνα και τετράπλευρα.