Ευθεία - Γραμμικά Συστήματα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συναντήσουμε την ευθεία, την εξίσωση της, και τις συνθήκες για να είναι 2 ευθείες παράλληλες ή κάθετες.

Ευθεία και Σημεία

Υπολογίζουμε την απόσταση 2 σημείων, βρίσκουμε τις συντεταγμένες του μέσου ενός ευθύγραμμου τμήματος και υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας που διέρχεται από 2 σημεία.

Γραμμικά Συστήματα Γραφικά - Αλγεβρικά

Βρίσκουμε πότε ένα γραμμικό σύστημα έχει μοναδική λύση, πότε είναι αδύνατο και πότε έχει άπειρες λύσεις, και χρησιμοποιούμε διάφορες αλγεβρικές μεθόδους για την επίλυση του.