Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύνουμε στα ριζικά και τις ιδιότητες τους ορίζοντας την νιοστή ρίζα.