Κύκλος
Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε τις σχέσεις εγγεγραμμένων και επίκεντρων γωνιών και αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης.

θέσεις Κύκλων

Βρίσκουμε τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων, όταν γνωρίζουμε τις ακτίνες τους και το μήκος της διακέντρου.

Εγγεγραμμένες Γωνίες και Θεωρήματα

Αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε τις σχέσεις εγγεγραμμένων και επίκεντρων γωνιών και αποδεικνύουμε και εφαρμόζουμε το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης.