Μελέτη Συνάρτησης Β' Βαθμού - Εξισώσεις Ανισώσεις
Μελετούμε και κατασκευάζουμε γραφικές παραστάσεις διάφορων μορφών Δευτεροβάθμιων συναρτήσεων

Μελέτη Συνάρτησης Β' Βαθμού - Εξισώσεις

Μελετούμε και κατασκευάζουμε γραφικές παραστάσεις διάφορων μορφών Δευτεροβάθμιων συναρτήσεων. Μαθαίνουμε να μετατοπίζουμε την παραβολή ως προς τους άξονες.