Διανύσματα στο Επίπεδο
Η ανάγκη για την δημιουργία των διανυσμάτων προέκυψε απο την στενή σχέση των Μαθηματικών με την Φυσική.