Γεωμετρία
Σε αυτό το κεφάλαιο συναντούμε την έννοια του εγγεγραμμένου τετραπλεύρου μελετούμε τα κανονικά πολύγωνα όπως τρίγωνα, τετράγωνα.

Εγγεγραμμένα Τετράπλευρα

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των στοιχείων ένος εγγεγραμμένου τετραπλεύρου και της ακτίνας του κύκλου.