Συναρτήσεις
Η έννοια της συνάρτησης είναι ήδη γνωστή αλλά την υπενθυμίζουμε ορίζοντας τα πεδία ορισμού και τιμών όταν αυτή δίνεται σε διάφορες μορφές εμβαθύνοντας και στην δημιουργία καινούργιων συναρτήσεων από σύνθεση.

Συνάρτηση 1-1 και Αντίστροφη Συνάρτηση

Μαθαίνουμε ποιες συναρτήσεις ονομάζονται ένα προς ένα και γιατί αυτό μας βοηθά στον ορισμό και εύρεση της αντίστροφης μιας συνάρτησης και του Π.Ο. και Π.Τ. της.

Γενικές Ασκήσεις

Γενικές Ασκήσεις