Όρια Συναρτήσεων
Είναι σημαντικό να ξέρουμε που τείνουν οι τιμές μιας συνάρτησης όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή παίρνει διάφορες τιμές.

Όριο Συνάρτησης Όταν το χ Τείνει στο Άπειρο

Η ερώτηση που απαντούμε εδώ είναι που τείνει η τιμή μιας συνάρτησης όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή παίρνει πολύ μεγάλες οι πολύ μικρές αρνητικές τιμές.

Ιδιότητες Ορίων Και Επιτρεπτές Πράξεις

Αφού έχουμε μάθει τι είναι όριο, μελετούμε τις επιτρεπτές πράξεις αλλά και τις ιδιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στα όρια για να κάνουν τον υπολογισμό τους πιο εύκολο.

Όριο Συνάρτησης σε Πραγματικό Αριθμό

Είναι σημαντικό να ξέρουμε που τείνουν οι τιμές μιας συνάρτησης όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή τείνει σε συγκεκριμένη τιμή.