Μιγαδικοί Αριθμοί
Οι διαστάυρωση των πραγματικών και φανταστικών αριθμών δημιουργούν τους μιγαδικούς τους οποίους μελετούμε σε αυτό το κεφάλαιο.

Φανταστικοί και Μιγαδικοί Αριθμοί

Ορίζουμε την φανταστική μονάδα που με την σειρά της δημιουργεί μαζί με τους πραγματικούς αριθμούς τους μιγαδικούς αριθμούς. Μαθαίνουμε για ενα συζυγή αριθμό το μέτρο του και το συζυγή του.