Προόδοι
Οι προόδοι είναι ιδιαίτερες κατηγορίες ακολουθιών αφού έχουν κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες.