Απο την Υλη της Α' Λυκείου
Υπενθυμίζουμε γνώσεις που μάθαμε στην Α’ Λυκείου.

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Υπενθυμίζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα που συνδέει τα τετράγωνα των πλευρών του ορθογωνίου τριγώνου.

Γραφική Παράσταση Ευθείας

Θυμόμαστε την γενική εξίσωση ευθείας, τη κλίση, τις τομές με τους άξονες και φτιάχνουμε την γραφική της παράσταση.

Γραφική Παράσταση της Συνάρτησης Β' Βαθμού

Θυμόμαστε πως παριστούμε γραφικά την γενική μορφή συνάρτησης Β’ Βαθμού εντοπίζοντας ελάχιστη, μέγιστη τιμή και άξονα συμμετρίας.