Προβλήματα Καταναλωτή
Τα προβλήματα καταναλωτή αφορούν προβλήματα της καθημερινότητας όπως αναλογίες, ποσοστά, φόρους και τόκους.

Απλός - Σύνθετος Τόκος - Ανατοκισμός

Μαθαίνουμε πως τοκίζονται τα λεφτά με τον απλό και το σύνθετο τρόπο και αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη περίπτωση του ανατοκισμού.

Φόροι

Υπολογίζουμε φόρους όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ χρησιμοποιώντας τα ποσοστά.