Τριγωνομετρία
Ασχολούμαστε με σχέσεις πλευρών και γωνιών τριγώνου, και επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων που λύνονται με διάφορες τεχνικές.

Νόμος Ημιτόνων και Συνημιτόνων και Εμβαδόν Τριγώνου

Βρίσκουμε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των γωνιών και πλευρών σε οποιονδήποτε τρίγωνο και χρησιμοποιώντας τις υπολογίζουμε το εμβαδόν του τριγώνου.