Γεωμετρία
Μαθαίνουμε να μετρούμε διάφορα επίπεδα σχήματα, μελετούμε όμοια σχημάτα και βρίσκουμε τον λόγο τους. Επίσης μετρούμε τον κύκλο και διάφορα μέρη του.