Θεωρία Πιθανοτήτων
Εφαρμόζουμε γνώσεις που έχουμε μάθει στο να μελετούμε πειράματα τύχης και εμβαθύνουμε σε ιδιότητες πιθανοτήτων.

Δεσμευμένη Πιθανότητα και Ανεξάρτητα

Αναγνωρίζουμε και αποδεικνύουμε πότε ενδεχόμεννα είναι ανεξάρτητα και αναλύουμε προβλήματα δεσμευμένης πιθανότητας.