Κωνικές Τομές
Μελετούμε όλες τις κωνικές τομές περιγράφοντας τους σαν Γεωμετρικούς Τόπους.

Κύκλος

Γνωρίζουμε την γενική και τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου εφαρμόζοντας τις σε ασκήσεις στο χώρο. Βρίσκουμε εξισώσεις εφαπτομένων και καθέτων και γενικά μελετούμε όλες τις γνώσεις που έχουμε δει στην ευκλείδια γεωμετρία στον κύκλο μέσα απο την εξίσωσ

Παραβολή

Συναντούμε την γενική και τις παραμετρικές εξισώσεις της παραβολής εφαρμόζοντας τις για να βρούμε εξισώσεις εφαπτομένων και καθέτων μέσα απο προβλήματα.

Έλλειψη

Μελετούμε την γενική και τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης μέσα απο την μελέτη των ιδιοτήτων του σχήματος.

Ισοσκελής Υπερβολή

Από τις υπερβολές θα μελετήσουμε μόνο την ειδική περίπτωση, την ισοσκελή υπερβολή μελετώντας την γενική και τις παραμετρικές της εξισώσεις.