Ορισμένο Ολοκλήρωμα
Εμβαθύνουμε περαιτέρω στον ολοκληρωτικό λογισμό μελετώντας το ορισμένο ολοκλήρωμα που βασίζεται πάνω στο αόριστο.