Συνδιαστική
Κατανοούμε έννοιες όπως Αρχή της Απαρίθμισης, μεταθέσεις και διατάξεις και την χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων όπου καλούμαστε να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβεί ένα πείραμα.

Αρχή της Απαρίθμησης και το Παραγοντικό

Κατανοούμε πως ένα πείραμα μπορεί να αναλυθεί σε διάφορες φάσεις και βάζουμε σε εφαρμογή την έννοια του παραγοντικού.

Μεταθέσεις

Μελετούμε τους τρόπους που μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικά αντικείμενα στην σειρά.

Κυκλικές και Επαναληπτικές Μεταθέσεις

Μελετούμε τους τρόπους που μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικά αντικείμενα σε κύκλο και τι συμβαίνει αν υπάρχουν όμοια αντικείμενα μεταξύ τους.

Διατάξεις και Επαναληπτικές Διατάξεις

Εφαρμόζουμε την επιλογή μερικών αντικειμένων από μια ομάδα και μετά την τοποθέτηση τους σε σειρά.

Συνδιασμοί

Μελετούμε τους τρόπους που μπορεί να επιλεγούν μερικά αντικείμενα από μια ομάδα αντικειμένων όταν δεν μας ενδιαφέρει η σειρά τους.