Πιθανότητες
Σε αυτό το κεφάλαιο κατανοούμε την μελέτη των πειραμάτων τύχης και πως τα αναλύουμε. Βλέπουμε τις πιθανότητες από 2 σκοπιές, την πλευρά των συνόλων και την πλευρά του ορισμού της πιθανότητας βάση του ορισμού Laplace.

Πιθανότητες

Κατανοούμε τον δειγματικό χώρο πειραμάτων τύχης αναλύοντας τα πιθανά ενδεχόμενα είτε μέσω δενδροδιαγράμματος είτε μέσω απλής ανάλυσης και υπολογίζουμε πιθανότητες διαφόρων ενδεχομένων όπως ένωσης και τομής.