Πολύεδρα
Θυμόμαστε προηγούμενες γνώσεις στην γεωμετρία χώρου και μελετούμε καινούρια θεωρήματα. Ακολούθως αναλύουμε στερεά σχήματα όπως πρίσμα και πυραμίδα.

Πολύεδρα - Πρίσμα - Ορισμοί

Ορίζουμε τα πολύεδρα και ιδιαίτερα τα πρίσματα υπολογίζοντας το εμβαδό και τον όγκο τους, ιδιαίτερα των κανονικών πρισμάτων.

Πυραμίδα

Μελετούμε και μετρούμε την επιφάνεια και τον όγκο της πυραμίδας σε διάφορα προβλήματα, ακόμα και της καθημερινότητας όπου μπορούμε να εντοπίσουμε ένα τέτοιο σχήμα.