Στερεά απο Περιστροφή
Συνεχίζουμε με την μελέτη στερεών αλλά αυτή η φορά αυτών που δημιουργούνται από περιστροφή ενός σχήματος γύρω από ένα άξονα συμμετρίας κύλινδρο, κώνο και σφαίρα.

Στερεά εκ Περιστροφής - Κύλινδρος

Ο κύλινδρος είναι ένα στερεό εκ περιστροφής του οποίου μαθαίνουμε πώς να μετρούμε την επιφάνεια και τον όγκο του.

Κώνος και Κόλουρος Κώνος

Αναλύουμε και μετρούμε τον κώνο και τον κόλουρο κώνο.

Σφαίρα

Μελετούμε την επιφάνεια και τον όγκο της σφαίρα.