Προβλήματα Καταναλωτή
Τα προβλήματα καταναλωτή αφορούν προβλήματα της καθημερινότητας όπως αναλογίες, ποσοστά, φόρους και τόκους.

Ποσοστά

Κάνοντας χρήση των αναλογιών και των ιδιοτήτων τους μαθαίνουμε να λύνουμε προβλήματα ποσοστών και μερισμού.

Φόροι - Εισαγωγικοί Δασμοί

Υπολογίζουμε φόρους όπως φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και εισαγωγικούς δασμούς χρησιμοποιώντας τα ποσοστά.

Προβλήματα σε Τόκο - Συνάλλαγμα - Κίνηση

Μαθαίνουμε πως τοκίζονται τα λεφτά με τον απλό και το σύνθετο τρόπο και αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη περίπτωση του ανατοκισμού αλλά επίσης και πως γίνεται η αλλαγή συναλλάγματος.